tisdag 18 december 2012

Den som skyddar våra hjärtan

Vi behöver
orden

mötet i
vad de betyder

kanske också
osäkerheten

är det jag kallar liv
också ditt

men inte skräcken

den som skyddar
våra hjärtan

från att växa

Inga kommentarer: