onsdag 29 oktober 2014

Tystnaden

På avstånd hör hon
grävmaskinen

ljud som tar sig rätt

tjurarna som råmar
över fälten

sedan tystnad
kattlik
smygande

väntande
på nästa
ljud

Inga kommentarer: